സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 1,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Manjeri(municipality)
Contact Number : 094951 21553
Person Name : Manoj (Owner)
Property Description : മഞ്ചേരി മുള്ളമ്പാറ യിൽ 10 cent house plot വിൽപ്പനയ്ക്ക്.  price 160000 per cent

For details ,contact: 9495121553

Send Enquiry