സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 10,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 12 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Kochi
Contact Number : 99959 06551
Person Name : KOCHI PROPEERTY GROUP (Agent)
Property Description : കൊച്ചി ലുലു അടുത്ത് തോപ്പിൽ 3 വീടുകളുൾപ്പെടെ 12 സെന്റ് സ്ഥലം. ഉടനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. 35000 രൂപ വാടക കിട്ടുന്നത്. ചോദിക്കുന്ന വില ₹: 1 കോടി. ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
Send Enquiry