സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 13,340,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 133 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Puthur
Contact Number : 9746194505
Person Name : Ibrahim (Owner)
Property Description : ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ട് വൈദ്യർ കട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥലം വില്ലേജിലെ സ്കെച്ച് കണ്ടാൽ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാം 500 മീറ്ററോളം ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില സെൻറിന് 10000രൂപ                                  കോൺടാക്ട് നമ്പർ : 9746194505
Send Enquiry