സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 4,320,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 54 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Vayattuparambu
Contact Number : 94467 75939
Person Name : SIBI (Owner)
Property Description :
Send Enquiry