സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 35,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 18 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 6500 Sq.feet
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chelakkottukkara
Contact Number : 94008 95247
Person Name : Binu C Varghese (Agent)
Property Description :
Send Enquiry