സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 21 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 850 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Pattambi(municipality)
Contact Number : 9895971559
Person Name : ajeesh (Owner)
Property Description : ഓടിട്ട വീടോടുകൂടിയ, ടാർ റോഡ് വെള്ളം കറന്റ് കായ്ക്കുന്നതെങ്ങുകൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളുള്ള 21 cent സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്. പറയുന്ന വില 18 ലക്ഷം. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. mob: 9895971559
Send Enquiry