സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 11,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 16 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Muttam Metro Station
Contact Number : 99959 06551
Person Name : KOCHI PROPEERTY GROUP (Agent)
Property Description : കൊച്ചി മുട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ ദൂരം 16 സെന്റ് സ്ഥലം ഉടനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ചോദിക്കുന്ന വില ₹: 7 ലക്ഷം സെന്റിന്. ⬛⬛⬛
Send Enquiry