സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 7 Cent
District / ജില്ല : Kollam
Place / സ്ഥലം : Karikkod
Contact Number : 9995775361
Person Name : Hashir (Owner)
Property Description : കടമുറികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക്.വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് 
Send Enquiry