സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land for sale 9 cent

Price / വില: 175,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 175000 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 9 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Pappinisseri (CT)
Contact Number : 9037899807
Person Name : Riyas (Owner)
Property Description :
Send Enquiry