സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 400,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Aluva
Contact Number : 99460 01188
Person Name : HARIS T A (Agent)
Property Description : ആലുവ രാജാഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിന് പിൻവശം 5സെന്റ് 400000 വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 

9847868672

9946001188

Send Enquiry