സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 2,137,500

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9.50 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Medical college
Contact Number : 9744101521
Person Name : Cyrus (Owner)
Property Description : കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പുതിയ കാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്ന് 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ 9.50 സെന്റ് ലോറി സൈറ്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാനുണ്ട് സെന്റിന് 225000 ആണ് PH:8111833392
Send Enquiry