സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 4,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 12 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Thalassery(municipality)
Contact Number : 082810 94660
Person Name : NANDAKUMAR (Owner)
Property Description : നിർദ്ദിഷ്ട തലശ്ശേരി - മാഹി ബൈപ്പാസിൽ തലശ്ശേരി ഇല്ലത്ത്താഴെയ്ക്ക് സമീപം ,വാഹനസൗകരൃമുളള 12 സെൻറ് സ്ഥലം ഉടൻ വിർപ്പനയ്ക്ക്. വില 3.5ലക്ഷം / സെൻറ്. Contact No: 8281094660
Send Enquiry