സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 7,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 20 Cent
District / ജില്ല : Kollam
Place / സ്ഥലം : Puthur
Contact Number : 80752 92337
Person Name : Kannan Prasad (Agent)
Property Description : കൊല്ലം പുത്തൂരിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിലപനക്ക് , റോഡ് സൈഡ് , ആവശ്യക്കാർക്ക് പ്ലോട്ട് ആയും നൽകുന്നതാണ് ,സെന്ററിന് 350000 രൂപ മാത്രം 
Send Enquiry