സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 10,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Acre
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Nadapuram (CT)
Contact Number : 97458 58384
Person Name : Sajeevan (Agent)
Property Description : ഇരു വശത്തും റോഡോടു കൂടിയ 5 ഏക്കർ തെങ്ങിൽ തോട്ടം വില്പനക്ക്,  പറമ്പിൽ കൂടി റോഡ് ഉണ്ട് ഏകദേശം 300 തെങ്ങ് ഉണ്ട്, വെള്ളം ഉണ്ട്, സെൻറിന് ഇരുപതിനായിരം മാത്രം
Send Enquiry