സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 8,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 70 Cent
District / ജില്ല : Alappuzha
Place / സ്ഥലം : Kuttanad
Contact Number : 75590 92460
Person Name : Prasannakumar (Owner)
Property Description : മണിമലയാറിന്റെ തീരത്ത് 70 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്പനക്ക് , അതിന്റെ ബാക് സൈഡിൽ 40 സെന്ററിൽ മീൻ വളർത്തൽ കുളവും ഉണ്ട്, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ,വീട് ആയോ റിസോർട്ട് ആയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ,2 മാസത്തിനുള്ളിൽ 4 വീലർ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ,ഇപ്പോൾ 2 വീലർ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക


Mob: 7994769128 , 9645530927 

Send Enquiry