സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 15 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Mundanparambu
Contact Number : 75609 73009
Person Name : ARIFF (Owner)
Property Description : 15 സെന്റും ഭംഗിയുള്ള  രണ്ട് നില വീടും വിൽക്കാനുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കീഴ്ശ്ശേരി, മുണ്ടൻ പറമ്പിലാണ് .. സ്കൂൾ, മദ്റസാ .പള്ളി, സൗകര്യങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ വില കുറച്ച് കൊടുക്കും .. Mob :7560973009
Send Enquiry