സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 0

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 124 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Erumapetty
Contact Number : 9633918693
Person Name : Rakhesh (Owner)
Property Description : തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടി (main road side) 1acre 24cent സ്ഥലം വില്പനക്ക്.. വീട് വക്കുന്നതിനും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വളരെ അതികം ഉപകാരപ്രദം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം...( 2.10L/cent) സ്ഥലത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ please  mob:09048487378, 9633918693
Send Enquiry