സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 692,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1.73 Cent
District / ജില്ല : Idukki
Place / സ്ഥലം : Vagamon
Contact Number : 8921996609
Person Name : Ijas Ismail (Owner)
Property Description : 1.73 cent plot for sale in Idukki Vagaman with pattayam. V shaped plot,ടിപ്പർ കയറി പോകുന്ന വഴി, മുറിച്ചോ മുഴുവനായോ കൊടുക്കുന്നതാണ് ,വാഗമൺ - തൊടുപുഴ ഹൈവേയിൽ , ചോദിക്കുന്ന വില സെന്ററിന് 4 Lakhs, വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്              Mob: 9526361461
Send Enquiry