സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 2,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Acre
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Nadapuram (CT)
Contact Number : 97458 58384
Person Name : Sajeevan (Owner)
Property Description :  5 ഏക്കർ മുതൽ കൃഷി ഭുമികൾ ഉടൻ വിൽപ്പനക്ക്,സെൻറിന് 5000 മുതൽ,   പേപ്പർ     100 % ക്ലിയർ,  100, 200, തെങ്ങ്  റബ്ബർ കുരുമുളക് കവുങ്ങ് എന്നിവ കൃഷി ഉണ്ട് 
Send Enquiry