സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 6,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 15 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Varandarappilly
Contact Number : 95673 21221
95673 21221
Person Name : MOHAMMED ABDUL KHADER (Agent)
Property Description : തൃശൂർ വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ 15 സെന്റ് സ്ഥലവും 3 ബെഡ്‌റൂം ( 2 അറ്റാച്ഡ് ) ലിവിങ്ങ് ആൻഡ് ഡെയ്‌നിങ്ങ് ഹാൾ ഓഫിസ് റൂം,  കിച്ചൺ വർക്ക് ഏറിയ,  2 ബാത്‌റൂം കോമൺ ചുറ്റു മതിൽ വറ്റാത്ത കിണർ മുറ്റം വരെ ടാറിങ്ങ് റോഡ് അടുത്ത് തന്നെ വരന്തരപ്പിള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളത് വിൽക്കാനുണ്ട് . വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർബന്ധപ്പെടുക  

വാട്സാപ്പ് : 9567321221

Contact : 00971561526288

Contact: 00971554803288

Send Enquiry