സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 37,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 50 Acre
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Nadapuram (CT)
Contact Number : 97458 58384
Person Name : Sajeevan (Owner)
Property Description : 50 ഏക്കർ ഭൂമി പകുതിയിൽ ഏറയും നിരന്ന സ്ഥലം 30 ഏക്കർ റബർ 10 ഏക്കർ കുരുമുളക് തെങ്ങ് മുതലായവ. വെള്ളം റോഡ്. ഉണ്ട്സെൻറിന് 7500 ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞുറ് മാത്രം 

സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാദാപുരത്തിനടുത്ത്

Send Enquiry