സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

3.5 acre rubber plot

Price / വില: 18,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 3.5 Acre
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Vadasserikkara
Contact Number : 9847000778
Person Name : Sujith Sasidharan (Owner)
Property Description :
Send Enquiry