സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Home for sale

Price / വില: 2,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Kochalumoodu
Contact Number : +919446786726
Person Name : Muhammed (Owner)
Property Description :
Send Enquiry