സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 375,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Edavanna
Contact Number : 98950 90891
Person Name : Ahammed Shakir (Owner)
Property Description : വിളയിൽ അങ്ങാടിയിൽ പ്രശാന്തി ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം റോഡ് സൈഡിൽ ബിൽഡിംഗിനും,വീടിനും മറ്റും അനുയോജ്യമായ

10സെന്റ് (കുറച്ചും നൽകും) ഉടൻ വിൽപ്പനക്ക്.ഉദ്ദേശവില:3.75 Lakhs


Send Enquiry