സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

For Sale

Price / വില: 7,300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 15 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1500 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Koolimuttam
Contact Number : 8943825210
Person Name : Rafi Kasim (Owner)
Property Description : അഴീക്കോട് തളിക്കുളം തീരദേശ ഹൈവേയിൽ പ്രാണിയാട് ജുമാ മസ്ജിദ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തട്ടുങ്ങൽ റോഡിൽ ആദ്യം കാണുന്ന വീട് നേരിട്ട് പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാർ വിളിക്കാം 8943825210
Send Enquiry