സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 2,137,500

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9.5 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Palakkottu Vayal
Contact Number : 8111833392
Person Name : Atheesh (Owner)
Property Description : കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് 800 മീറ്ററിനുളളിൽ 9.50 സെന്റ് വിൽപനയ്ക്ക് സെന്റിന് 2.25000  (8ഫൂട്ട് ലോറി സൈറ്റ്, തെങ്ങുള്ള പറമ്പ് ) കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ, പാലക്കോട്ട് വയൽ ബൈപ്പാസിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ, ഈ ഏരിയയിൽ വാടക വീടുകൾക്ക് 7000 രൂപ മിനിമം ലഭിക്കും, അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ 7 കോലിനുള്ളിൽ കിണർ വെള്ളം, ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 400 മീറ്ററിനുള്ളിലായിരുന്നു ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്
Send Enquiry