സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land For Sale

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Manimala
Contact Number : 7907638837
Person Name : Asha Ajayakumar (Owner)
Property Description : ഒരേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം റോഡ് electricity വെള്ളം സൗകര്യമുള്ളത് കോട്ടയം  മണിമല 
Send Enquiry