സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Home for sale

Price / വില: 5,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 16 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Kombodinjamakkal
Contact Number : 9995036297
Person Name : Abdhulkadar (Owner)
Property Description :
Send Enquiry