സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Home For Sale

Price / വില: 7,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 31.5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Kalpetta(municipality)
Contact Number : 9447263292
Person Name : Gokuldas (Owner)
Property Description : Kalpetta 5 Km 6km  Wims Medical Colege
Send Enquiry