സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House For Sale

Price / വില: 10,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2500 Sq.feet
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Puthuppally (CT)
Contact Number : 9744101521
Person Name : Cyrus (Owner)
Property Description : പുതുപ്പള്ളിയിൽ   വീട് വിൽപ്പനക്ക്  10cent. 2500sq ft  
Send Enquiry