സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KOZHIKOD

Price / വില: 7,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 4.50 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1700 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Vellimadukkunnu
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : .3bed...1700sq..4.50cent.Rs-75..Laksh..
Send Enquiry