സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 35,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 50 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 3000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 5
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 4
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Kolenchery
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : മൂവാറ്റുപുഴ കോലഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തു 50 സെനറ്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനക്ക്

Rate :35000000 

Send Enquiry