സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 3,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 7.5 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Pattambi (CT)
Contact Number : 9645476100
Person Name : Prasoon (Owner)
Property Description : ഏഴേമുക്കാൽ സെന്റ് സ്ഥലവും ഓടിട്ട വീടും വിൽപ്പനക്ക് പട്ടാമ്പി ഞാങ്ങട്ടിരിയിൽ

വില : 38 ലക്ഷം 

Send Enquiry