സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

SHOP FOR SALE

Price / വില: 4,500,000

District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Nadapuram (CT)
Contact Number : 090747 25353
Person Name : Faisal (Owner)
Property Description : നാദാപുരം രണ്ട് നില ബിൽഡിംങ്ങ് മൂന്ന് റൂം താഴെ 3 റൂം മുകളിൽ താഴെ മൂന്ന് റൂം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മേലെ മുന്ന് റൂം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വാക്കിയുണ്ട് ഈ ബിൽഡിംങ്ങ് വില്ലനയ്ക്ക് ചോദ്യം 45 ലക്ഷം ഇപ്പോൾ വാടക 12000 രൂപ Cont 9074725353 ഫൈസൽ
Send Enquiry