സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 6,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 50 Cent
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Kaduthuruthy
Contact Number : 9747625680
Person Name : Adhithyan (Owner)
Property Description : 50 cent sthalavum veedum vilppanakk

place kottayam kaduthuruthy njeezhoor

Send Enquiry