സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,400,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 8.05 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Alathur (CT)
Contact Number : 8078259263
Person Name : Raju Thomas (Owner)
Property Description : പാലക്കാട് ,ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ എരിമയൂർ ഹൈവേ ഇൽ നിന്നും 03 km ദൂരത്തിൽ 08 .05 സ്ഥലവും RC വീടും വെറും 14 ലക്ഷത്തിനു വിൽപ്പനക്ക് . പഞ്ചായത്ത് ടാർ റോഡ് സൈഡ് ആണ് .അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാമുണ്ട് .8078259263 .my WhatsApp ഖത്തർ ..00974 74059328 
Send Enquiry