സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 6,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 25 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Vembayam
Contact Number : 096332 55825
Person Name : Unni (Owner)
Property Description : T v m ജില്ലയിൽ പോത്തൻകോട് [Near Techno city, എന്ന 25 Cent വസ്തു വിൽക്കാനുണ്ട്. Road Side and house Plot - താൽപര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക - 96332 55825

 Price: Per cent - 2.6 lakh

Send Enquiry