സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KUNNAMKULAM

Price / വില: 3,700,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 8.25 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1750 Sq.feet
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Pazhanji (CT)
Contact Number : 9249129220
Person Name : Zakariya (Owner)
Property Description :  8.25 cent, Rate 37 lakh

contact number : 9249129220..

Near, ക്രിസ്ത്യൻ church, മുസ്ലിം church, bank, school, vhse, ±2, kseb, post ഓഫീസ്..

വീടിന്റെ താഴെ നിലയിൽ sitout, hall, bedroom attached, dining room, kitchen, സ്റ്റോർ room, പുറത്തു ഒരു toilet..മുകളിൽ 3 bedroom with attached, balcony, one work ഏരിയ..4 bedrooms

Send Enquiry