സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land For Sale In Chengannur

Price / വില: 6,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 52 Cent
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Aranmula
Contact Number : 9495194720
Person Name : Prasad (Owner)
Property Description : ചെങ്ങന്നൂർ (പുത്തൻകാവ്. കിടങ്ങന്നൂർ റൂട്ടിൽ neervilakam അയ്യപ്പ ക്ഷേത്ര ത്തിനു 200മീറ്റർ അടുത്ത് വഴി യുള്ളതും കരണ്ട് സൗകര്യം ഉള്ളതും ആയ 52സെന്റ്‌ സ്ഥലം. (വെള്ളം പറ്റില്ല. കിണർ ഉണ്ട്. 24മീറ്റര് വീതിയും 85മീറ്റര് നീളവും )വില സെന്റിന് 1.25ലക്ഷം

ആറന്മുള പഞ്ചായത്ത്‌. കിടങ്ങന്നൂർ വില്ലേജ്

Send Enquiry