സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land for sale

Price / വില: 4,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 28 Cent
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Koppam
Person Name : Favas (Owner)
Property Description :
Send Enquiry