സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 2,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 800 Sq.feet
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Panamaram
Contact Number : 070251 14186
Person Name : Vinod (Owner)
Property Description : പനമരം 5മൈൽ. ഹൈവ് ന് 400മീറ്റർ മാറി എല്ലാം സൌകര്യമുള്ള 800സ്കോയെർ ഫീറ്റ് പുതിയ വീട് 10സെൻറ് 25ലക്ഷം 7025114186ഓണർ
Send Enquiry