സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 850,000

District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Iritty(municipality)
Contact Number : 9497514692
Person Name : Muhammed (Owner)
Property Description : Irritty .ullikkal routil nellikkam poyil ninnum1km road side 11centum sheet veedum total rate 85¹0000
Send Enquiry