സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 12,325,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 17 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Kozhikode
Contact Number : 9387290559
Person Name : Sajith (Agent)
Property Description : കോട്ടൂളി mla റോഡ് 300 മീറ്റർ തറവാട് വീട് 17 സെന്റ് മുറിച്ചു കൊടുക്കും 7.25 ലക്ഷം per cent
Send Enquiry