സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE PALAKKAD kALLUR

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6.5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1350 Sq.feet
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mankara
Contact Number : 81139 41373
Person Name : Suresh (Owner)
Property Description :  വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക് 

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാങ്കുറിശ്ശി കല്ലൂർ റൂട്ടിൽ കല്ലൂർ പോസ്റ്റ്‌ഓഫീസ്നു സമീപം 1350 sq.ft വീട് 6 .5cent സ്ഥലവും,3Bedroom, Hall, Kitchen തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഈ വീട് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഫ്രണ്ടേജോടുകൂടിയതാണ്. സ്കൂൾ, കോളേജ് എന്നിവ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഈ വീടും സ്ഥലവും താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. 

ചോദിക്കുന്ന വില 35ലക്ഷം

Send Enquiry