സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 9,600,000

District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : koorkenchery
Contact Number : +91 6282 603 334
Person Name : Manojkumar (Owner)
Property Description : ഹരിത ഗാർഡൻസ്. വില്ല. ഫ്ലാറ്റ്.. അടുത്ത്.. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി. 2,ഓഡിറ്റോറിവും. കോൺവെന്റ്. ബാങ്ക്. 1.ഓഡിറ്റോറിയം.. മുസ്ലിം പള്ളി.. സ്കൂൾ.. എന്നിവക്ക്. സമീപം. തൃശ്ശൂർ.. 2..കിലോമീറ്റർ.. ചുറ്റളവിൽ.16സെൻറ്.. സെൻറ് 1ന് 600000.ലക്ഷം.. No ബ്രോക്കർ.കൂർക്കഞ്ചേരി. വടൂക്കര.. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി. കോൺവെന്റ്.. ബാങ്ക്.. എന്നിവക്ക്.. സമീപം.16.സെൻറ്. ഹൌസ് പ്ലോട്ട്.+91 6282 603 334- manojkumar
Send Enquiry