സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 52 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 800 Sq.feet
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Mananthavady
Contact Number : +91 70251 14186
Person Name : Vinod (Owner)
Property Description : മാനന്തവാടി. കല്ലോടി പുതുശ്ശേരി മെയിൻ റോഡ് ന് 250 മീറ്റർ മാറി എല്ലാം സൗകര്യ മുള്ള് 800സ്കോയെർ വാർക്ക വീടും 52സെന്റ് സ്ഥലം അര്ജന്റ് വില്പന 16ലക്ഷം 9744440986
Send Enquiry