സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 4.5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1050 Sq.feet
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Thiruvananthapuram
Contact Number : +91 94959 10545
Person Name : Anilkumar K (Owner)
Property Description : കോവിൽ വിള നാലര സെന്റ് '1050sqft 3 അറ്റാച്ച് ഡ്bed room ഹാൾ ' കിച്ചൺ 30 ലക്ഷം.
Send Enquiry