സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
District / ജില്ല : Wayanad
Place / സ്ഥലം : Panamaram
Contact Number : 070251 14186
Person Name : Vinod (Owner)
Property Description : പനമരം 6മൈൽ മെയിൻ റോഡ് ന് 500/മീറ്റർ മാറി 5സെന്റ് സ്ഥാലത്തോടുകൂടി ഇ വീട് വില്പനയ്ക്കി 10.ലക്ഷം 9744440986
Send Enquiry