സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KOZHIKODE

Price / വില: 10,725,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 19.5 Cent
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Beypore (CT)
Contact Number : 9847250092
Person Name : Mushthaq (Owner)
Property Description : കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ 19.5 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്പനക്ക് , 

നിലവിൽ വീടിന് 20000 രൂപ വാടക കിട്ടുന്നുണ്ട്.


വീടടക്കം സെന്റിന് 5.5 ലക്ഷം

Send Enquiry