സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE IN KANNUR

Price / വില: 4,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 18 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1560 Cent
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Kannur
Contact Number : 97441 23428
Person Name : AFSI (Owner)
Property Description : Urgent sale കണ്ണൂർ ജില്ല മാതമംഗലം കുറ്റൂർ 18cent സ്ഥലവും 1560sqfeet വീടും വില്പനക്ക് ഗുഡ് ലൊക്കേഷൻ സൈലന്റ് are 45ലക്ഷം
Send Enquiry